Revisjon

Vi ønsker at vår revisjon skal gi deg verdier utover revisjonsberetningen. Gjennom revisjonsarbeidet hjelper vi deg å kvalitetssikre regnskapet som styringsverktøy for bedriften, og kan gi nyttige råd for å effektivisere rutiner og redusere kostnader. Som følge av endringer i revisjonsplikten tilbyr vi nå også tjenestene "Forenklet revisjon" og "Revisjon av deler av regnskap".

Rådgivning

Vi veileder gjerne våre kunder gjennom prosessene i forbindelse med etablering av selskap, aksjeemisjoner og fusjon/fisjon. Vi kan også være en ressurs i forbindelse med salg av virksomhet og generasjonsskifter.